pic
pic

SUALLAR VƏ CAVABLAR

Sualınızı soruşun
Ayı görməkdə teleskopdan istifadə etməyin hökmü
Tarixində 28 January 2022 & Saat 12:31

Ayı görməkdə astranomik cihazlardan istifadə etməyin icazəli olması barədə Cənabınızın nəzəri nədir? Mübarək ramazan ayının başlanması, ya sona yetməsi üçün astranomik hesablamaları qəbul edirsinizmi?

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin (şər`i vaxtı təyin etməkdə) ayı görmək üçün teleskopdan istifadə etməklə bağlı nəzəri

Cavab:

Ayın təyin edilməsi astranomik cihazlarla sabit olur və mənim nəzərimdə ayı cihazla görmək lazım (vacib) deyil; əgər ayın doğuşuna və onun görünməz nöqtədən xaric olmasına astranomik hesablama vasitəsilə xatircəm olsaq, kifayət edər. Allah-taala hər şeyə agahdır.

372 Görüş