Sualınızı soruşun

14 July 2024 Saat 18:47

Salamun aleykum Lütfən zəncirvari və şəbəkə formalı ticarətdən faydalanmaq və bu sahədə alqı-satqı etməyin icazəli olub-olmaması barədə nəzərinizi deyərdiniz, təşəkkür edirəm

پاسخ :

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Salamun aleykum

Cavab: Zəncirvari və şəbəkə formalı ticarət növündən hasil olan pul və gəlir mərhum həzrət Ayətullah Uzma Fazil Lənkəraninin nəzərinə əsasən, nöqsanlıdır və caiz deyil. Amma Ayətullah Şeyx Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin nəzərinə əsasən, əgər şəriətdə alış-veriş şəraiti onda mövcud olsa və riayət edilsə, maneəsi yoxdur və halaldır.کلمات کلیدی :

ticarət şəbəkə və zəncirvari formalı alqı-satqı

۸۴۳