Sualınızı soruşun

18 May 2024 Saat 11:58

Bir hərəkət və rəftar edib, sonradan etdiyin hərəkərə görə peşiman olan insanın Allah günahından keçirmi?

پاسخ :

Əgər bir şəxs əvvəl günaha mürtəkib ola, günah edəndən sonra peşman ola və Allahın bərabərində xalisanə hüzuri qəlblə (düşünərək) tövbə edə və birdə günah etməyəcəyinə söz versə, inşallah Allah taala onu bağışlayar. Bu şəxs vacibləri yerinə gətirməyə, günahları tərk etməyə, xeyir işlərə və Quran oxumağa çalışmaqla etdiyi günahların yerin yaxşı əməllərlə  əvəz edib onları bağışlatmalıdır.

کلمات کلیدی :


۱,۹۷۶