Sualınızı soruşun

02 March 2024 Saat 15:46

Bəziləri namazda hər rükət üçün ayağa qalxanda bu zikri ”La hövlə və la quvvətə illa billahil Əliyyil Əzim” –deyir. Bu zikri namazın müstəhəb hissəsi qəsdi ilə demək olar?

پاسخ :

Namazda hər rəkətdə qalxan zaman “Bihəvlil-lah və quvvətihi əqumu və əqud” zikrini demək, savabdır. Amma “la həvlə və la quvvətə illə billahil-Əliyyil-Əzim” zikrini ümumiyyətcə namazda deməyin bir eybi yoxdur. Namazin müstəhəb zikri kimi demək caiz deyildir. Yəni adi bir zikr kimi namazda deməyin eybi yoxdur, lakin namazın müstəhəb əməli kimi demək caiz deyildir.

کلمات کلیدی :


۲,۷۷۲