pic
pic

SUALLAR VƏ CAVABLAR

Sualınızı soruşun
Məsumlara (əleyhimussalam) təvəssül etmək
Tarixində 06 February 2023 & Saat 04:18

Əhli Beyt əleyhimussalama təvəssül edib Məsumlardan kömək istəmək şəriət baxımından necə əsaslanır?


<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Bismihi Taala

Salamun aleykum

Allah taaladan qeyrisindən kömək istəmək, əgər onu etdiyi kömək və yardımda müstəqil bilib Allah taalanın qüdrətindən xaric bir qüdrət və imkana malik olmasını təsəvvür etsələr, cayiz deyildir. Birisindən kömək və yardım istərkən gərək ilk növbədə yardım edənin Allah taalanın qüdrət və izninə tabe olmasını, eləcə də bütün kömək və yardımların əslində Yeganə Allahın tərəfindən olmasını bilək.

Amma Məsum İmamları (əleyhimussəlam) öz istək və arzularımızın həyata keçməsi üçün Allah taala və öz aramızda vasitə qərar verməyin heç bir maneəsi yoxdur. Yəni Məsumlardan kömək istəmək, bu baxımdan ki, onları Allah taalanın iznilə yardım edən və Allahla insanlar arasında vasitə ünvanı olaraq tanımaq düzgün və maneəsizdir. Ona görə ki, Allah taalanın iznilə hətta "təkvin" aləmi (təbii aləmdə baş verən hadisələr) belə Məsumların ixtiyarında qərar tapmışdır.

Bu məsələni müqəddəs Quranın ayələri və mötəbər hədislər təsdiq edirlər.

Allah taala Quranda buyurur: «وابتغوا الیه الوسیله» - Allaha qovuşmaq (və Onun razılığını əldə etmək) üçün vəsilə axtarın. (Maidə surəsi, 35-ci ayə)

Mötəbər hədislərdən istifadə olunur ki, saleh və yaxşı əməllərdən əlavə Allahla insanlar arasında ən yaxşı vəsilə Əhli beyt əleyhimussəlamdır.

İbn Əbbas Allah Rəsulundan (sallallahu əleyhi və alih) rəvayət edir ki, Həzrət buyurur: "Adəm əleyhissalam xəta edib beheştdən xaric olduğu zaman Cəbrail əleyhissalam onun yanına gəlib dedi: Ey Adəm! Allahını çağır (və Ondan bağışlanmanı istə)! Soruşdu: Dostum Cəbrail, (Allah taalanı) necə çağırım (və hansı ifadə ilə Ona müraciət edim)? Dedi: Belə deyərək Ondan (bağışlanmanı) istə: Ey Rəbbim! Səni and verirəm "Axiruz-zamanda" mənim nəslimdən xəlq edəcəyin beş kimsənin haqqına, mənim tövbəmi qəbul və Öz geniş rəhmətini mənə şamil et!"

Adəm dedi: "Ey Cəbrail! (Allaha qovuşmaq üçün) Onların adlarını mənə de. Cəbrail (bu adları xüsusi bir ehtiramla) dedi, bu surətdə xitab et! «اللٌهم بحق نبیک و بحق علی وصی نبیک و بحق فاطمة بنت نبیک و بحق الحسن و الحسین سبطی نبیک إلّاتبت علٌی فارحمتی» - Allahummə! Bihəqqi Nəbiyyikə və bihəqqi Əliyyin, vəsiyyi Nəbiyyikə və bihəqqi Fatimətə, binti Nəbiyyik və bihəqqil Həsəni vəl Huseyni, sibtəy Nəbiyyikə tub ələyyə fərhəmni! Yəni, Allahım! Öz Peyğəmbərinin haqqına və Peyğəmbərin vəsisi, Əlinin haqqına və Peyğəmbərin qızı Fatimənin haqqına və Peyğəmbərin iki nəvəsi, Həsən və Huseynin haqqına mənim tövbəmi qəbul et və Öz rəhmətini mənə şamil buyur.

Adəm əleyhissalam bu ifadələrlə Allaha dua edib tövbəsinin qəbul olunmasını istədi və Allah taala da onun tövbəsini qəbul etdi. Bu hadisə ilə əlaqədar müqəddəs Quranın bu ayəsi nazil olmuşdur: «فتلقٌی آدم من ربه کلمات فتاب علیه.»-Nəhayət, Adəm Rəbbindən (xüsusi) kəlmələri öyrənərək (o xüsusi ifadə ilə) tövbə etdi və Allah taala da onun tövbəsini qəbul etdi." (Bəqərə surəsi, ayə 37)

Sonra Peyğəmbər Əkrəm (sallallahu əleyhi və alih) buyurdu: "Hər bir qəmgin Allah bəndəsi xalis niyyətlə bu ifadə və adlarla Allah taalanı çağırıb kömək istərsə, Allah taala onunduasını müstəcab və qəm-qüssəsini aradan aparar." (Biharul Ənvar kitabı, 26-cı cild, səh. 333, 15-ci hədis; Təfsiri Furat, səh. 13)

Həmçinin, "Səfinə" hədisi adı ilə məşhur olan bir hədisdə Həzrət Peyğımbər (sallallahu əleyhi və alih) buyurur: «إِنَّمَا مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي فِيكُمْ كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، مَنْ دَخَلَهَا نَجَا، وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ» - İnnəma məsəlu Əhli Beyti fikum kəməsəli səfinəti Nuhin (əleyhissalam), mən dəxələ nəca və mən təxəlləfə ənha ğəriq. (Şeyx Tusinin "Əmali" kitabı, səh. 60; Biharul Ənvar, 23-cü cild, səh. 105 və 120...)

Sizin aranızda mənim Əhli Beytimin məsəli həzrət Nuhun gəmisinin misalındadır, hər kəs bu gəmiyə daxil olsa, nicat tapar və hər kəs ondan kənarda qalsa, qərq olub aradan gedər.

Əhli sünnə alimlərindən Nişaburlu Hakim adı ilə tanınmış məşhur mühəddis özünün "Mustədrəkus-səhihəyn" kitabında bu hədisə işarə edib deyir: « قال رسول الله: مَثَلُ اهل بیتی مَثَل سفینة نوح، من رکبها نجی و من تخلّف عنها غَرِق» - Qalə Rasulullah (sallallahu əleyhi və alih): Məsəlu Əhli Beyti məsəlu səfinəti Nuhin (əleyhissalam), mən rəkibəha, nəca və mən təxəlləfə ənha ğəriq.

Mənim Əhli Beytimin məsəli həzrət Nuhun gəmisinin məsəlidir, hər kəsin bu gəmiyə əli çatsa, nicat tapar və hər kəs ondan kənarda qalsa, qərq olub aradan gedər.

O cümlədən, bir sıra hədislərə əsasən, həzrət Nuhun gəmisinin nicatı, həzrət Yunusun balığın qarnından xilas olması və həzrət İbrahimin Nemrudun atəşindən qurtulması və həzrət Yusufun quyudan xilas edilməsi, Əhli Beyt əleyhimussalama təvəssül edib onları Allah taala yanında vasitə olaraq qərar vermələri səbəbinə baş vermişdir.

Bu mövzuda çoxsaylı hədis mənbələrindən faydalanmaq mümkündür.

3016 Görüş