Sualınızı soruşun

02 March 2024 Saat 16:24

Deyirlər ki, Allah bağışlayandır, bu bağışlamaq hansı həddə qədərdir? Əgər bir günaha mürtəkib olsaq və sonra tövbə etsək, görəsən, Allah bizi cəzalandırmaqdan keçir, yaxud bizim axirət əzabımızı bir həddə qədər yüngülləşdirir? Yəni həqiqi tövbədən sonra Allahın bağışlamağı günahın bütün təsirlərini pak edir, yaxud onları bir həddə qədər azaldır?

پاسخ :


Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Salamun aleykum

Cavab) Sualda fərz olan surətdə, əgər həqiqi tövbə tam şəraiti ilə yerinə yetirilsə, Pərvərdigari-təala günahları bağışlayır: qəzası lazım olan əməllərin gərək qəzaları əncam verilsin, şəriətin maliyyə (mülkiyyət) hüquqlarına və həqqünnasa (camaatın malikiyyətinə) nisbət öhdəsində olan vəzifələrə mütləq əməl edilsin.

کلمات کلیدی :

Tövbənin təsir məhdudiyyəti

۲,۳۵۳