pic
pic

Həzrət Zeynul-abidin əleyhissəlamın şəhadəti

Xəbərin xülasəsi :
Hicri-qəməri məhərrəm ayının 25-i, miladi 2020-ci il sentyabrın 14-ü bəzi nəzərlərə müvafiq olaraq, Kərbəla vaqeəsinin şahidi, imam Huseyn əleyhissəlamın son yadigarı, həzrət Səccad əleyhissəlamın şəhadət gününə müsadif olunur

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Həzrət Zeynul-abidin əleyhissəlamın şəhadəti

 

Hicri-qəməri məhərrəm ayının 25-i, miladi 2020-ci il sentyabrın 14-ü bəzi nəzərlərə müvafiq olaraq, Kərbəla vaqeəsinin şahidi, imam Huseyn əleyhissəlamın son yadigarı, həzrət Səccad əleyhissəlamın şəhadət gününə müsadif olunur. Bu böyük müsibət gününü ilk öncə zəmanəmizin Məsum imamı həzrət Vəliyy Əsrə (Allah onun gəlişini tez etsin) həmçinin bütün Əhli-beyt (əleyhimussəlam) dostlarına təsəlli və başsağlığı deyirik, ümid edirik mömin bacı-qardaşlar bu müsibətin lazımınca yad edilməsində mümkün qədər çalışaraq Peyğəmbər (sallallahu əleyhi və alih) və onun ailəsi qarşısında olan vəzifələrinə layiqli əməl edəcəklər, inşa Allah.

Həzrət imam Səccad əleyhissəlamın dürəfşan hədislərindən:

 

إنَّ الْمَعْرِفَهَ، وَکَمالَ دينِ الْمُسْلِمِ تَرْکُهُ الْکَلامَ فيما لايُغْنيهِ، وَقِلَّهُ ريائِهِ، وَحِلْمُهُ، وَصَبْرُهُ، وَحُسْنُ خُلْقِهِ


 Hər bir müsəlmanın mərifəti və dininin kamil olması, həm özünün və həm də başqalarının halına təsir etməyən və dəyərsiz sözləri tərk etməsinə, riyakarlıq və özünü göstərməkdən uzaq olması, həyatda qarşıya gələn çətinliklərə dözməsi, xoşagələn əxlaqa və gözəl rəftalı olmasına bağlıdır.

 

Mənbə: Tuhəful-uqul, səh. 202; Biharul-ənvar, cild-2, səh. 129, hədis-14

İltimas dua!


334 Görüş