pic
pic

Günün hədisi

Xəbərin xülasəsi :
Şəriət hökmlərini yerinə yetirmək çətinliklərində səbirli olun, düşmənləriniz müqabilində dözümlü olun, intizarında olduğunuz İmam üçün hazır olun

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim


Həzrət imam Baqir əleyhissəlamın dürəfşan hədislərindən:

اِصبِروا عَلی اداء الفَرائضِ، وَ صابِرو عَدُوُّکم، وَ رابِطوا امامَکمُ المُنتَظَرِ

“Şəriət hökmlərini yerinə yetirmək çətinliklərində səbirli olun, düşmənləriniz müqabilində dözümlü olun, intizarında olduğunuz İmam üçün hazır olun.”

Mənbə: “Qeybəte Nəmani” və “Yənabiul-məvəddət”.