pic
pic

Əhli-beyt (əleyhinussəlam) əsirlərinin Şama gətirilmələri

Xəbərin xülasəsi :
Bir nəzərə görə, hicri-qəməri 61-ci ilin səfər ayının 1-də həzrət Cəbrailin vasitəsilə qorunan Peyğəmbəri-əkrəmin (sallallahu əleyhi və alih) qəm-qüssəli və müsibət içində olan hörmət və ehtiramları Əhli-beytini (əleyhimussəlam) əllərində taziyanə və nizələr olan rəhimsizlər və şərəfsizlərin əhatəsində Saat darvazasından Şam şəhərinə daxil oldular. Qafil və alçaq əhali əsirlərin nurlu simalarını gördükdə belə, onlara yaraşmaz tənələr və dil yaraları vurdular

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Əhli-beyt (əleyhinussəlam) əsirlərinin Şama gətirilmələri

Bir nəzərə görə, hicri-qəməri 61-ci ilin səfər ayının 1-də həzrət Cəbrailin vasitəsilə qorunan Peyğəmbəri-əkrəmin (sallallahu əleyhi və alih) qəm-qüssəli və müsibət içində olan hörmət və ehtiramları Əhli-beytini (əleyhimussəlam) əllərində taziyanə və nizələr olan rəhimsizlər və şərəfsizlərin əhatəsində Saat darvazasından Şam şəhərinə daxil oldular. Qafil və alçaq əhali əsirlərin nurlu simalarını gördükdə belə, onlara yaraşmaz tənələr və dil yaraları vurdular. O şəhərdə əsirlərin cansığıcı şəraitində başlarına gətirdiklərini qələmə almaq qeyri-mümkündür.

Həmin gündə şəhidlərin sərvəri İmam Hüseyninleyhissəlam) kəsilmiş başını Yezid ibn Muaviyənin hüzuruna gətirdilər. Əməvi sülaləsi o günü bayram keçirtdi.

كانت مآتم بالعراق تعدها   أموية بالشام من أعيادها

Kanət matimu bil İraqi təud­duha. Əməviyyətun biş Şami min ə`yadiha.

İraqın qəm və matəm günlərində Əməvilər Şamda bayrama hazırlaşırdılar!

!İltimas dua