pic
pic

Həzrət imam Həsən Əsgərinin (əleyhissəlam) inci kəlamlarından:

Xəbərin xülasəsi :
Yaxşı insanların yaxşı insanlara məhəbbət göstərmələri, onlar üçün savabdır. Pis insanların yaxşı insanlara məhəbbəti, yaxşılar üçün fəzilətdir. Pislərin yaxşı insanlarla düşmənlik etmələri yaxşılara zinətdir və yaxşıların pislərlə düşmənliyi, pis insanların rüsvaylığıdır

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Həzrət imam Həsən Əsgərinin (əleyhissəlam) inci kəlamlarından:

Həzrət imam Həsən Əsgəri əleyhissəlam buyurur:


حُبُّ الاَبْرارِ لِلاَبْرارِ ثَوابٌ لِلاَبْرارِ، وَ حُبُّ الْفُجّارِ لِلاَبْرارِ فَضيلَةٌ لِلاَبْرارِ، وَ بُغْضُ الْفُجّارِ لِلاَبْرارِ زَيْنٌ لِلاَبْرارِ، وَ بُغْضُ الاَبْرارِ لِلْفُجّارِ خِزْيٌ عَلَي الْفُجّارِ

“Yaxşı insanların yaxşı insanlara məhəbbət göstərmələri, onlar üçün savabdır. Pis insanların yaxşı insanlara məhəbbəti, yaxşılar üçün fəzilətdir. Pislərin yaxşı insanlarla düşmənlik etmələri yaxşılara zinətdir və yaxşıların pislərlə düşmənliyi, pis insanların rüsvaylığıdır.”

Mənbə: Tuhəful-uqul, səh. 486