pic
pic

Təthir ayəsinin təfsiri

Xəbərin xülasəsi :
Həzrət Ayətullah Uzma Fazil Lənkəraninin (Allah ruhunu şad etsin) “Təthir” ayəsinin təfsiri adlı dəyərli kitabından

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Həzrət Ayətullah Uzma Fazil Lənkəraninin (Allah ruhunu şad etsin) “Təthir” ayəsinin təfsiri adlı dəyərli kitabından

"TƏTHİR" AYƏSİ

Müqəddimə

Siz əziz oxuculara təqdim edilən bu kitabda "Təthir" ayəsi haqqında söhbət gedir. Siz bu kitabı mütaliə etməklə yersiz təəssüblərə qapılan, həvayi-nəfsə tabe olan bəzi insanların sözləri ilə müəyyən qədər tanış olacaqsınız. Biz bu ayəni şərh edərkən Alusi kimilərlə qarşılaşıb öz elmi mübahisəmizi davam etdirəcəyik.

Bu ayəni misilsiz təhqiqatla, insaflı bir nəzərlə araşdırmışıq. Bəlkə də "Təthir" ayəsi barəsində hələ də ayrıca bir kitab yazılmayıb. Allaha şükr edirik ki, qarşıya çıxan bütün çətinliklərlə belə, bu ayəni təfsir etməkdə bizə böyük kömək etdi. Bizi bu işə təşviq etdiklərinə görə böyük din alimlərinə və müctehdlərinə səmimi qəlbdən təşəkkür edirik.

Bütün fəzilət sahiblərinə, yazıçılara, İslamın müxtəlif firqələrindən olan müsəlaman qardaşlarımıza bu kitabı oxumağı tövsiyə edirik. Bugünkü təlatümlü dünyada ən böyük və mühüm vəzifələrimizdən biri həqiqətləri araşdırmaq, məsum İmamlarımızın haqqını müdafiə etməkdir. Çünki yalnız Allahın seçdiyi bəndələrin"İmamların rəhbərliyi bəşər cəmiyyətini ali-insani məqsədlərə çatdırıb ixtilaf və çəkişmələrin kökünü birdəfəlik kəsə bilər, dünyanın dahi mütəfəkkirlərinin çatmaq üçün səy etdikləri məqsədləri gerçəkləşdirə bilər.

"Vəssəlamu əla mənittəbəəl-huda", Qum Elmiyyə Hövzəsi, Şəhabuddin İşraqi, Məhəmməd Müvəhhidi Fazil Lənkərani.

Zilqədə, 1391 (1970)

BEŞ ƏSAS MƏTLƏB

1-"Təthir" ayəsi ilə Peyğəmbərin (səlləllahu əleyhi və alih) zövcələri haqqında nazil olan ayələr arasında heç bir bağlılıq yoxdur

2-"Təthir" ayəsi müstəqildir və xüsusi yerdə yerləşdirilib

3-"İnnəma yüridullahu" ayəsindəki "iradə" kəlməsinin mənası

4-Quran nöqteyi-nəzərindən "rics"in mənası

5-"Təthir" ayəsində "Əhləl-beyt" kəlməsindən məqsəd.

 (ardını izləyin)