کلید واژه : Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin (ömrü uzun olsun) “Məhdilik” mövzusu ilə bağlı çıxışları

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusunda çıxışları

30 November 2023

04:08

1440

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusunda çıxışları

Ali-Muhəmmədin Qaimi (əleyhissəlam) zühur etdiyi zaman Allah-taala Quranı nazil etdiyi qaydada insanlara təlim etmək üçün xeymələr bərpa edəcəkdir

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusunda çıxışları

30 November 2023

04:08

1449

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusunda çıxışları

Rəsulullah (sallallahu əleyhi və alih) cahiliyyət dövründə olan əməlləri batil edib aradan apardı, ədalət və düzgünlüyü xalqa töhfə gətirdi, həmçinin Qaim (əleyhissəlam) qiyam etdikdə, zalımlarla saziş dövründə xalq arasında adət-ənənəyə çevrilmiş adət və ənənəyə çevrilmiş xoşagəlməz əməlləri batil edəcək, haqq və ədaləti insanlara ərməğan gətirəcək

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusunda çıxışları

30 November 2023

04:08

1391

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusunda çıxışları

Həzrət Məhdinin (Allah onun gəlişində təcil etsin) zühuru ilə, o zamana qədər tamamilə unudulmuş, ya təhriflərə və yalnış təhlillərə məruz qalmış və ya onların kamil icrasında maneələr yaranmış İslamın aydın və olduqca möhkəm qanunları qüvvət və qüdrətlə əməl meydanına gələcək və hamısı icra olunacaqdır

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusu ilə bağlı çıxışları

30 November 2023

04:08

1406

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusu ilə bağlı çıxışları

Allah Rəsulunun (sallallahu əleyhi və alih) zamanında olan və sonradan unudulmuş və təhrifə düçar olmuş qanunlar, o Həzrətin əziz oğlunun zühuru ilə yenidən ehya və bərpa ediləcəkdir

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusunda çıxışları

30 November 2023

04:08

1548

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusunda çıxışları

“Zühur zamanında dinin xüsusiyyətlərinin necəliyi” barədə gələn hədisləri araşdırmaq lazımdır ki, onlarda işlənən təbirləri məna etməklə zühur zamanında dindən və həzrət Məhdinin (Allah onun gəlişində təcil etsin) zühurunun həqiqətindən düzgün anlayış kəsb edək

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin (ömrü uzun olsun) “Məhdilik” mövzusuda çıxışları

30 November 2023

04:08

1463

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin (ömrü uzun olsun) “Məhdilik” mövzusuda çıxışları

Bəşərin dinə olan ehtiyacı və onunla möhkəm və qırılmaz rabitəsi baxımından, mümkündür dindarlığı zəifləsin, ya artsın. Bəşər, nə din sahibidir və nə də din ilə kamil tanışlığa malikdir, ona görə də, dini ehya edib yenilədən və onu bəşərin səhv fikirlərindən təmizləyən bir şəxsin gəlməsi labüddür

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusunda çıxışları

30 November 2023

04:08

1552

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusunda çıxışları

İmamiyyənin etiqadı budur ki, dinin tamamlanıb kamil olması bəyan və təbliğ mərhələsində Peyğəmbər Əkrəmin (sallallahu əleyhi və alih) müqəddəs besəti və risaləti ilə yerinə yetdi və həzrət Hüccətin (Allah onun gəlişində təcil etsin) müqəddəs zühuru ilə dinin kamil icra mərhələsi həyata keçəcəkdir

 Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusunda çıxışları

30 November 2023

04:08

798

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusunda çıxışları

Beləliklə, burada din məfhumundan məqsəd, o əsli və pak olan gövhər nəzərdə tutulur ki, əvvələn, İlahi və qeyb mənbəyindən gəlib bəşərin ixtiyarında qoyulsun, ikincisi, hər bir zamanda gərək əmin və məsum qoruyucusu olsun və üçüncüsü, heç cür köhnəlib qüvvədən düşməsin