pic
pic

پندها و نکته ها

سوال خود را بپرسید
توجه به اهمیت علم اصول
در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۴ و ساعت ۱۲:۰۷


به قول امروزي‌ها، اصول روش فهم كلمات و الفاظ است كه امروزه حتي در دانشگاه‌هاي غربي رشته‌هاي فراواني برايش درست شده است.

يكي از طلبه‌هاي بسيار با استعدادي كه از شاگردهاي حضرت والد بود، مي‌گفت: چندين سال در لندن در علم ژنتيک کار کردم؛ يک رشته‌اي در دانشگاه آنجا به نام رشته زبان‌شناسي به وجود آمده بود که الآن هم در ايران رايج شده است.

او مي‌گفت: من نوشته‌هاي اصولي خودم را كه از درس والد شما داشتم، براي پروفسوري كه آنجا بود،ترجمه مي‌كردم و اين پروفسور به قدري تعجب مي‌كرد كه علماي ما صدها سال پيش اين تحقيقات را كرده‌اند كه امروز بزرگان دانشمندان آنها همه، سر اين مسئله مانده‌اند كه اين كلام رابايد چطور معنا كرد؛ من يك طور مي‌فهمم و شما طور ديگري مي‌فهمي‌؛ در زمان صدور نوع ديگري مي‌فهميدند؛ اصوليين مسئله ظواهر را مطرح كرده‌اند، مسئله حقيقت و مجاز را مطرح كردند؛ مسئله قرينه و ذي القرينه را مطرح كردند.

اين است اصولي كه ما قدرش را خيلي هم نمي‌دانيم.

۱,۴۵۲ بازدید