pic
pic

معاطات در نکاح

این کتاب مجموعه دروس آیت الله فاضل لنکرانی پیرامون جریان معاطات در نکاح می باشد، که آیا همانند سایر عقود، معاطات در نکاح نیز جریان دارد یا خیر؟

۱۲,۷۶۰ بازدید