pic
pic

حجاب و نظام اسلامي

یکی از بحث‌های نظری و اجرایی حول مسأله حجاب و نيز، سوال مهمی که مطرح است این که: آیا اصولاً حکومت، اعم از اسلامی و غیراسلامی، به‌ خصوص حکومت اسلامي، نسبت به امر به حجاب زنان، وظیفه‌ای بر عهده دارد یا خیر؟
اگر وظیفه‌ای دارد، این وظیفه چیست؟
حدود و ثغور آن کدامست؟
این کتاب به پاسخ این سوالات پرداخته است.

۲۴,۲۸۰ بازدید