سوال خود را بپرسید

۲۸ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۳۱

اگر نماز قضا شود و به شهر ديگري رفتيم بايد نماز شکسته خوانده شود يا کامل؟

پاسخ :

در صورتي که در وطن و يا جايي که قصد 10 روز کرده بوديد نماز قضا شود، هر جا که بخواهيد قضا کنيد بايد کامل بخوانيد.

اما چنانچه در مسافرت قضا شده باشد، بايد شکسته بخوانيد.

خلاصه هر نماز، همانطور که قضا شده بايد قضاي آن بجا آورده شود.

کلمات کلیدی :

نماز مسافر نماز قضا قضا شکسته کامل نماز شکسته نماز کامل مسافر

۶,۱۹۷