pic
pic
بيرون رفتن زن در ايام عقد بدون اذن شوهر
در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ & ساعت ۱۶:۰۱

آيا زن در دوران عقد تا پيش از ازدواج مي‌‌تواند بدون اجازه شوهر جايي(مسافرت) برود و اگر برود آيا گناهي مرتکب شده است؟

اگر شوهرش راضي نيست نرود و سعي كند با اجازه او برود، ولي اگر در بين مردم شهر و يا جامعه متعارف باشد كه اجازه دختر در اين ايام با خود اوست، اجازه گرفتن از شوهر لازم نيست.

۱,۳۸۵ بازدید