pic
pic
سجده بر روی مهرهای رکعت شمار
در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ & ساعت ۱۷:۰۸

آيا سجده کردن بر روي مهرهايی كه ركعت شمار هستند اشكال دارد؟

اگر پيشانی بر خاک مهر قرار گيرد اشکال ندارد.

۱,۶۹۵ بازدید