pic
pic
نماز طواف معذورين از قرائت صحيح
در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۱۷:۱۶

معذورین از قرائت صحیح چگونه نماز بخوانند؟ آیا نائب گرفتن برای آنان لازم می‌باشد؟


به هر نحوی که می‌‌توانند خودشان نماز را بخوانند و استنابه لازم نیست اگرچه اولی می‌باشد.

۱,۰۳۳ بازدید