pic
pic
مقدار مسح پا
در تاریخ ۰۱ شهریور ۱۳۹۷ & ساعت ۱۸:۰۳

مسح پا در وضو تا کجا باید باشد؟ (مفصل یا برآمدگی پا؟)


تا برآمدگی روی پا لازم است و بهتر آن است تا مفصل بین ساق و قدم باشد.

۱,۲۲۳ بازدید