سوال خود را بپرسید

۲۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۷

چند سالي است که اکثر طلاهاي ساخته شده، ترکيبي از طلاي زرد و سفيد است(به شکل مخلوط يا متصل به هم يا ...) و در موقع خريد يا فروش، اين طلاي ترکيبي، مجموعا وزن شده و قيمت آن بر اساس مجموع طلاي زرد و سفيد که در ساخت آن قطعه(النگو يا گوشواره يا گردنبند يا ...) به کار رفته محاسبه مي‌گردد. همچنين در أکثر انگشترهاي طلاي زنانه، نگين (از جنس شيشه يا برليان يا ...) بکار رفته است که در اين مورد هم موقع فروش(توسط طلافروش) همراه نگين وزن شده و قيمت بر اساس وزن مجموع نگين و طلا محاسبه مي‌شود و در خريد(توسط طلافروش) بدون نگين وزن و خريداري مي‌شود. چنين معاملاتي چه حکمي دارد؟ از اين جهت که دو جنس متفاوت(طلاي زرد و طلاي سفيد و يا طلا و نگين) با هم وزن مي‌شوند و وزن هر کدام بطور جداگانه معلوم نيست و نيز در مورد انگشتر که فروش آن با نگين ولي خريد آن بدون نگين بين طلافروشان متعارف است.

پاسخ :

لازم است طلا را به صورت دقیق وزن نمایند و نگین‌‌های آن را جداگانه یا برحسب قیمت آن و یا بر حسب وزن آن قیمت کنند.

در هر صورت وزن به صورت مجموع صحیح نیست و باید هر کدام جداگانه حساب شود. در غیر این صورت معامله باطل است.

کلمات کلیدی :

فروش طلا توزين طلا توزين و فروش طلا توزين مجموع طلاي زرد و سفيد وزن کردن طلا با نگين

۱,۷۲۰