pic
pic
تفاوت افسانه‌‌های داستانها با معجزات معصومين
در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۱۷:۴۸

یکی از دوستان من مشکلي با دین و ائمه پیدا کرده و یکسری سوال در ذهنش هست، که نمی‌‌تواند خودش را قانع کند. من اين سؤالات را ارسال می‌‌کنم، لطفا راهنمایی بفرمایید.
1. ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ؛
رﺳﺘﻢ ﺩﯾﻮ ﺳﭙﯿﺪ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ ﺩﺍﺩ، ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ،
ﮐﺎﻭﻩ ﺿﺤﺎﮎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﺮﺩ، ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ،
ﺁﺭﺵ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﯿﺮ ﮐﻤﺎﻥ، ﻣﺮﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺗﻮﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮﺩ: ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ،
ﺳﯿﺎﻭﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻧﺪ: ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ،
ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻭ ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﺑﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺣﮑﻤﺮﺍﻧﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩﻧﺪ: ﻣﯿﺸود ﻧﮋﺍﺩ
ﭘﺮﺳﺘﯽ،
اما؛ ﯾﻮﻧﺲ ﺩﺭ ﺷﮑﻢ ﻧﻬﻨﮓ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩ: ﻣﻌﺠﺰﻩ است،
ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﯽ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﺮﺩ: ﻣﻌﺠﺰﻩ است،
ﻧﻮﺡ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺭﺍ ﺳﻮﺍﺭ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﺮﺩ: ﻣﻌﺠﺰﻩ است،
ﺁﺗﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺷﺪ: ﻣﻌﺠﺰﻩ است،


2. ﺩﺭﺱ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺳﻼﻡ؛
ﺑﺮﯾﺪﻥ ﺳﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻭ ﺑﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﻧﺰﺩ ﻋﺒﯿﺪالله ﺑﻦ ﺯﯾﺎﺩ،
ﺳﭙﺲ ﺑﺮﯾﺪﻥ ﺳﺮ ﻋﺒﯿﺪﺍلله ﺑﻦ ﺯﯾﺎﺩ ﻭ ﺑﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﻧﺰﺩ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺛﻘﻔﯽ،
ﺑﺮﯾﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺳﺮ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺛﻘﻔﯽ ﻭ ﺑﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﻧﺰﺩ ﻋﺒﺪالله ﺑﻦ ﺯﺑﯿﺮ،
ﺑﺮﯾﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺳﺮ ﻋﺒﺪالله ﺑﻦ ﺯﺑﯿﺮ ﻭ ﺑﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﻧﺰﺩ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﮏ ﻣﺮﻭﺍﻥ
ﻭ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺍﯾﻨﮑﻪ:
ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ، ﻧﻪ ﺭﮊﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ، ﻭ ﻧﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ﻭ ﻧﻪ ﺩﺍﻋﺶ، ﻓﻘﻂ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ.

طرح این نوع سؤالات و مقایسه کردن بین امری که عقلاً و عرفاً باطل است با چیزی که امر ضروری و ثابت از نظر دین و عقل است، یا در اثر جهل است یا از روی عقده‌‌ای است که ناشی از عدم شناخت درست دین است.

در هر صورت:

1. بعضی از امور روشن است که افسانه است، مثل آنکه ﺭﺳﺘﻢ، ﺩﯾﻮ ﺳﭙﯿﺪ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ ﺩﺍد. اگر افسانه نیست، پس دیو الآن کجا است؟ چرا الآن با انسانها وارد جنگ نمی‌‌شود و آیا در جنگ رستم، نسل دیو از بین رفت؟

در مورد جنگ کاوه و ضحاک، و یا تعیین مرز با یک تیر و کمان از ایران تا توران، مربوط به تاریخ است. از نظر تاریخ ممکن است فرد ستمگري به نام ضحاک بوده و فردی مبارز به نام کاوه قیام کرده باشد و او را از بین برده باشد، این مقدار را کسی نگفته افسانه است، ولی بعضی داستانهایی که از ضحاک نقل می‌‌شود که مار از شانه‌‌هایش خارج شده و هفت سر داشته و ... این امور با واقعیت برابری نمی‌‌کند.

همینطور داستان سیاوش که چگونه مرده است باید بررسی تاریخی صورت بگیرد.
نقل تاریخ کوروش و داریوش از نظر هیچکس نژاد پرستی حساب نمی‌‌شود، بلکه ترویج فرهنگ آنها برخلاف نظر دین، با هدف إحیای نژاد آنها، می‌‌شود نژاد پرستی.

پرسشگر محترم، مناسب است با دقت و فکر بیشتر این نوع سوالات را مطرح کند که با عقل سالم سازگار باشد.

2. اگر پرسشگر محترم به خدا اعتقاد داشته باشد، و کمی به عظمت و نظم این عالم کائنات بزرگ فکر کند، به عظمت خداوند و قدرت لایتناهی او پی می‌‌برد و در برابر قدرت خداوند، زنده نگهداشتن یونس در شکم ماهی یا قرار دادن باد در اختیار سلیمان پیامبر و پرواز کردن قالیچه‌‌ای که حضرت سلیمان روی آن نشسته توسط باد مشکلی نیست.

همین طور سرد شدن آتش بر ابراهیم و بودن حیوانات در کشتی حضرت نوح.

اینها اموری است اعتقادی و تاریخی که در قرآن و روایات ثابت شده است و مخالفتي با عقل ندارد.

آیا خداوندی که میلیونها کهکشان و میلیاردها ستارگان ثابت و سیار را خلق کرده که بعضی ممکن است بیش از یک میلیون برابر زمین بزرگ تر باشد و هر کدام با چه فاصله‌‌های عظیمی از هم با نظم خاصی در حرکت هستند، قابل انکار است؟! و آیا بیان‌گر قدرت خداوند نیست؟ آیا خداوندی که این کائنات عظیم را آفریده و خالق آتش و ابراهیم است، نمی‌‌تواند آتش را بر ابراهیم سرد وسالم کند؟

3. اگر در زمان امام حسین(ع) داعش نبود، افراد داعش صفت وجود داشت، و داعشی‌‌های امروز هم یا از نسل همان ناپاکانی هستند که سر امام حسین(علیه السلام) را بریدند و یا در صفت درنده خویی با آنها شریک هستند.

در طول تاریخ افراد شبیه داعش و صهیونیست‌‌ها وجود داشته و اهل جنایت بودند و جنایتها کردند و جنایت رژیم صهیونیستی و داعشی‌‌ها و امثال آن هم ادامه جنایت همان جنایت کاران است.

۷۱۷ بازدید