pic
pic
جواز درمان ناباروری با جنين اهدایی و احکام آن
در تاریخ ۰۵ تیر ۱۳۹۸ & ساعت ۱۵:۵۹

1. آیا درمان ناباروری زوج و زوجه با روش جنین اهدایی جایز است یا خیر؟

2. در صورت جواز، رابطه زوج با فرزند از نظر محرمیت ارث چگونه است؟

3. آیا لازم است فرزند، پدر و مادر واقعی(صاحبان نطفه) را بشناسد؟

4. اگر بشناسد و خواست نزد آنها برود تکلیف ناپدری و نا‌مادری که دوران حمل و حضانت را تحمل کرده اند چگونه است؟

5. اگر فرزند پدر و مادر واقعی را نشناسد، ازدواج احتمالی او با فرزندان آنها چه حکمی دارد؟

6. و اگر نشناسد آیا درمورد ارث حقی از فرزند ضایع نمی‌شود؟


1- خیر جائز نیست.

2- از مرد ارث نمی‌برد ولی با او محرم است و با زنی که او را زائیده محرم است و درمورد ارث با  بقیه ورثه مصالحه کند.

3- لازم نیست بشناسد.

4- حضانت از جانب پدر با مرد صاحب اسپرم است و از جانب مادر باید بین مادری که کودک را زائیده و مادری که تخمک از او بوده است مصالحه شود و فرزند متولد شده بعد از بلوغ و رشد با هرکس خواست می تواند زندگی کند.

5و6- تا وقتی که نمی‌‌داند تکلیفی ندارد و بهتر است برای جلوگیری از این موارد مرد صاحب اسپرم و زن صاحب تخمک شناخته شده باشند.

۲,۰۲۲ بازدید