pic
pic
لزوم وفای به وعده
در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۹ & ساعت ۰۰:۰۶

با عنایت به اینکه اینجانب مقلد مرجع عالیقدر مرحوم پدر بزرگوارتان بوده ام مستدعی است با در نظر گرفتن دیدگاه اسلام و اهل بیت و آیات قرآن، لطفاً شبهه‌‌ای که در ذهن بنده به وجود آمده در خصوص خلاف شرع بودن یا نبودن خلف و عده در اسلام را پاسخ دهید.


بر طبق فتوای مشهور قریب به اتفاق فقها؛ در وعده ابتدایی مانند اینکه به دوست خود بگویید فردا این کار را انجام می دهم وفا به آن استحباب مؤکد دارد و مخالفت با آن حرام نیست،
اما اگر تعاهد بر انجام یک عمل به صورت طرفینی باشد، ظاهراً لازم الوفاء است.

۶۴۹ بازدید