pic
pic
خمس فایده با توجه به کم شدن ارزش دارایی
در تاریخ ۱۷ مهر ۱۴۰۰ & ساعت ۱۵:۵۷

اگر پارسال در زمان سال خمسی، یک میلیون تومان سود برایم مانده باشد (یعنی هشتصد هزار تومان مخمّس) و امسال زمان سال خمسی یک و نیم میلیون تومان سود برایم مانده باشد (یعنی هفتصد هزار تومان اضافه شده)، اما با توجه به اینکه ارزش پول ایران هر روز کمتر شده است، اگر فرض کنیم قدرت خرید من با این یک ونیم میلیون تومان، به اندازه همان ۸۰۰ تومان در زمان سال خمسی قبل است، آیا امسال دارایی من زیاد شده و باید خمس بدهم؟
به عنوان مثال؛ پارسال با هشتصد هزار تومان، میتوانستم یک موبایل بخرم و امسال با یک و نیم میلیون تومان همان موبایل را میتوانم بخرم. یا مثلا یک حلقه لاستیک ایرانی میتوانستم بخرم و الان هم فقط همان را میتوانم بخرم، یعنی ارزش دارایی‌ام هیچ فرقی نکرده است. آیا با این حال من باید خمس بدهم؟


باید مقدار تورم کم شود و خمس بقیه پرداخت شود.

۳۸۰ بازدید