pic
pic
ازدواج سفید، نکاح معاطاتی نیست
در تاریخ ۰۴ اسفند ۱۴۰۰ & ساعت ۱۷:۳۵

اخیرا در سایتی مطلبی بیان شده که «ازدواج سفید»، همان «نکاح معاطاتی» است و امثال حضرت امام خمینی(رحمة الله علیه) و آقای خویی(رحمة الله علیه) نیز این نوع نکاح را صحیح می‌‌دانند. پس به عقیده‌‌ی برخی از فقها، ازدواج سفید صحیح است.
آیا این سخن صحیح می‌‌باشد؟


«ازدواج سفید» به هیچ وجه از مصادیق ازدواج نیست و بین آن و ازدواج معاطاتی تفاوتهای متعددی وجود دارد. در معاطات طرفین التزام عملی به تمام آثار نکاح مانند توارث، نفقه، انتساب شرعی ولد دارند و در حقیقت التزام و تعهد عملی به تحقق علقه زوجیت که همان حقیقت نکاح است منجر می شود.

در ازدواج سفید هیچکدام از این آثار حتی محرمیت که یکی از مهمترین آثار است وجود ندارد. در کتابی تحت عنوان «معاطات در نکاح» به ابعاد مختلف این موضوع پرداخته ام. به سایت اینجانب مراجعه کنید.

لازم است توجه داشت که هیچ یک از فقهاء احتمال صحت در ازدواج سفید را نداده‌‌اند و استفتاء از امام خمینی(قدس سره) نیز ارتباطی به ازدواج سفید ندارد.

۳۸۹ بازدید