pic
pic
قضاوت زن بعد از تغییر جنسیت
در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۰ & ساعت ۱۷:۳۴

آیا زن بعد از تغییر جنسیت می‌تواند قاضی شود؟

آری، ملاک در شرطیت ذکورت در قاضی، در حین قضاوت است.

۱,۴۹۹ بازدید