pic
pic
نشانه‌‌هاي جنابت در دختران
در تاریخ ۰۸ آبان ۱۳۹۰ & ساعت ۱۲:۵۸

مشخصات جنابت در دختران چيست؟
چه موقعي جنب مي‌شوند؟
شکل و ويژگي‌هاي جنابت را توضيح دهيد؟

جنابت در زنها کم اتفاق می‌افتد و معمولا در زمانی که در اثر تحريک جنسي در اوج شهوت قرار گیرند  و در آن حالت مایعی غیر از آن مایعی که در حالتهای معمولی از آنها خارج می‌شود، خارج شود و با فشار هم خارج شود، در این صورت جنابت محقق می‌شود.

ضمنا به مجرد اینکه شوهر با زن همبستر شد و دخول کرد، هردو جنب محسوب می‌شوند و لو اینکه هیچ مایعی از هیچکدام خارج نشده باشد.

۴,۶۰۱ بازدید