سوال خود را بپرسید

۰۸ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۱۳:۰۳

چنانچه روزه دار در شب ماه مبارک جنب شود و با اطمينان از اينکه قبل از اذان صبح بيدار خواهد شد بخوابد. چنانچه بعد از اذان صبح بيدار شود، تکليف روزه‌اش چیست؟ آيا قضا دارد يا نه؟

پاسخ :

در فرض سؤال، روزه‌ی آن روز صحیح می‌باشد و قضا ندارد.

کلمات کلیدی :

ورود به روزه با حالت جنابت

۲,۷۳۹