سوال خود را بپرسید

۰۹ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۱۴:۴۱

همسر بنده، کارمند شرکتي است که براي انجام کار اداري موبايلي در اختيار آنها قرارداده‌اند. هزينه اين موبايل تا مبلغ 25هزارتومان را شرکت پرداخت ميکند. اگر از اين موبايل، براي کار شخصي هم استفاده شود، درست است يا خير؟ با توجه به اینکه هيچوقت از طرف شرکت توصيه نشده که فقط براي کار اداري استفاده شود و هزينه موبايل نیز هيچوقت به مرز 25هزارتومن نرسيده است.

پاسخ :

اگر به عنوان يکي از مزايا، چنين کاري کرده‌اند، که يک موبايل در اختيار او گذاشته اند و ماهيانه 25 هزار تومان هم کمک مي‌کنند براي هزينه آن و ديگر نگفته‌اند فقط براي کارهاي شرکت، ظاهر آن است که استفاده شخصي اشکالي ندارد.

کلمات کلیدی :

استفاده شخصی از اموال اداره

۲,۴۳۵