pic
pic
طهارت آب ملاعبه و نشانه‌‌های منی
در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۰ & ساعت ۱۳:۳۲

1- اگر كسي در فكرشهوت باشد، اما در همان لحظه آبي از او بيرون نيايد و سپس به هنگام ادرار آبي چسبناك از او خارج شود، چه حكمي دارد؟

2- آيا داشتن يكي از مواردي كه ثابت مي‌كند آب، مني است، لازم مي‌باشد، يا حتما بايد هرسه نشانه را دارا باشد؟

1- پاک است و غسل ندارد.

2- خیر، باید هر سه شرط باشد.

۳,۵۷۱ بازدید