سوال خود را بپرسید

۱۱ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۱۴:۱۴

من نمي‌دانم چند روز نماز و روزه قضا دارم، براي انجام فريضه چکار کنم؟

پاسخ :

هر مقداری را که یقین دارید باید قضا کنید.

کلمات کلیدی :

نماز و روزه قضا شک در تعداد نمازهای قضا

۲,۸۰۴