pic
pic
حکم کسی که نمی‌‌داند چند روز نماز و روزه قضا دارد
در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۰ & ساعت ۱۴:۱۴

من نمي‌دانم چند روز نماز و روزه قضا دارم، براي انجام فريضه چکار کنم؟

هر مقداری را که یقین دارید باید قضا کنید.

۲,۳۴۹ بازدید