pic
pic
وقت نماز
در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۰ & ساعت ۱۳:۳۲

اگر اذان به عنوان مثال دقيقا 12:20باشد، چند دقيقه بعد بايد نماز خواند؟ طول يک اذان چقدر است؟

معمولا اذان در اول وقت گفته می‌شود، لذا اگر کسی با شروع اذان اطمینان به دخول وقت پیدا کند می‌تواند بلافاصله بعد از شروع اذان نماز بخواند.

۲,۲۵۲ بازدید