pic
pic
وقت نماز
در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۰ & ساعت ۱۳:۳۳

آيا اوقات شرعي که مؤسسه ژئو فيزيک اعلام مي‌کند بايد در آن احتياط گذاشت؟ همچنين اول نماز بخوانيم بهتر است يا افطار کنيم؟

اگر از گفته و اعلام آنها اطمینان پیدا می‌کنید اشکالی ندارد که طبق آن عمل کنید. هم چنین مستحب است روزه دار، اول نماز مغرب را بخواند بعد افطار کند، مگر آنکه کسی برای افطار منتظر او باشد و یا خودش برای افطار عجله داشته باشد، که در این صورت بهتر است اول افطار کند.

۲,۲۷۰ بازدید