pic
pic
رقص زن برای شوهرش مقابل زنان دیگر
در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ & ساعت ۱۰:۲۸

رقصيدن زن براي شوهرش در مراسم عروسي در هنگام نگاه کردن زنان ديگر چه حکمي دارد؟

اگر مفسده بر آن مترتب شود و یا همراه با موسیقی حرام باشد جایز نیست. 

۲,۴۸۹ بازدید