pic
pic
روزه برای پدر و مادر با داشتن روزه قضای خودم
در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۲ & ساعت ۱۵:۰۰

در صورت بقاي قضاي رمضان خودم مي‌‌توانم روزہ(مستحبي يا واجبي) از طرف پدر و مادر (مرحومين) بگيرم؟


اگر روزه قضا دارید نمی‌‌توانید روزه مستحبی بگیرید، بلکه حتما باید به نیت قضا روزه بگیرید.

اما اگر وقت روزه قضا وسعت دارد، می‌‌توانید روزه قضا برای پدر یا مادر خودتان بگیرید.

۱,۸۸۰ بازدید