pic
pic
تبدیل چک به پول نقد
در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۲ & ساعت ۱۲:۱۲

خودرويي خريدم اما پولم کم بود، ناچاراً مقداري پول از آشنايي قرض کردم اما آن موقع آشناي من يک عدد چک 2 ماهه داشت و آن چک را به صورت درصدي تبديل به پول نقد کرد، سپس به من قرض داد. آیا از لحاظ شرعي اين مقدار پول براي بنده مشکلي دارد يا خیر؟


اگر چک مال کسی دیگر بوده و دوست شما بابت طلب خود چک را گرفته و به شخص سوم با قیمت کمتر نقدا فروخته است، اشکال ندارد، و پولی که از طریق فروش آن گرفته حلال است و استفاده از آن پول برای شما نیز اشکال ندارد.

۲,۶۳۲ بازدید