سوال خود را بپرسید

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۵۳

اگر از بديهاي خواستگارم براي دوستم يا فاميلم بگويم، که او را نديده‌‌اند و اسم او را هم نمي‌‌دانند و به او جواب رد داده‌‌ايم، آيا غيبت است؟

پاسخ :

اگر خواستگار را نمی‌شناسند غیبت محسوب نمی شود

کلمات کلیدی :

غیبت غیبت فرد ناشناس بدگویی از شخص ناشناس

۲,۳۴۸