pic
pic
نزديکي مرد با دختر باکره در دوران عقد
در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ & ساعت ۱۹:۰۰

وقتي مردي يک دختر باکره را صيغه مي‌‌کند(با اذن پدر دختر)، ولي هنوز عقد دائمي بين آنها خوانده نشده، آيا ميتوانند رابطه زناشويي برقرار کنند و حکم شرعي اين مسله چيست؟


اگر با اجازه پدر دختر باکره، صیغه عقد موقت را صحیح بخوانند و قبل از خواندن صیغه عقد، مدت و مهریه را معین کنند، عقد آن‌ها صحیح است و می‌توانند رابطه زناشویی داشته باشند.

۳,۱۷۵ بازدید