سوال خود را بپرسید

۰۹ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۱

زنى به دروغ، ادعاى مجهول المكان بودن شوهر كرده و تقاضاى طلاق مى‌‌كند و پس از طلاق و اجراى صيغه خلع، ازدواج مى‌‌كند آيا طلاق او و بذل او صحيح است؟

پاسخ :


اگر شوهر زن غایب نباشد و زن به دروغ ادعای مجهول‌المکان بودن شوهر را کند و به شوهر خبر ندهد که طلاق می‌گیرد، هرچند از طریق کلاهبرداری طلاق گرفته باشد، طلاقش باطل است و طلاق او طلاق خلع حساب نمی‌شود و بذل و طلاق هر دو باطل است.

طلاق خلع شرایط خاصی دارد که با ادعای مجهول بودن شوهر، طلاق خلع مناسبت ندارد.

کلمات کلیدی :

شرایط طلاق طلاق طلاق خلع دروغ گویی برای طلاق

۲,۶۱۳