pic
pic
شک در خروج منی در حالت روزه
در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ & ساعت ۱۳:۴۶

اگر در ماه رمضان فيلمي که باعث تحريک شهوت مي‌شود را ببينيم در صورتي که مايعي از انسان خارج شود که با جهش همراه نباشد وسستي ايجاد نکند وظيفه چيست.

در مردها اگر مايع مذکور‏علامت و نشانه هاي سه گانه مني را نداشته روزه باطل نمي شود.

۱,۳۴۱ بازدید