pic
pic
معنای هم افق بودن شهرها در رویت هلال ماه
در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ & ساعت ۱۲:۲۲

مقصود از هم افق بودن شهرها و بلاد در رؤيت هلال چيست؟


در صورتي كه دو كشور و يا دو شهر در شب مقداري متحد باشند، اتحاد افق و يا قريب الافق مي‌‌باشند.

۱,۴۲۷ بازدید