سوال خود را بپرسید

۲۳ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۰۸

آیا پوشاندن ناخن مصنوعی از نگاه نامحرم واجب است؟ حدود این پوشش چقدر است؟

پاسخ :


 بلی زینت محسوب می شود و باید از دید نامحرم پوشانده شود.

کلمات کلیدی :

ناخن مصنوعي ناخن مصنوعي و نامحرم زينت نامحرم نگاه

۱,۶۱۷