pic
pic
حکم درآمد سالن زيبايي
در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۵ & ساعت ۱۸:۵۴

اشخاصي که براي گذران امور زندگي خود مجبورند در سالن زيبايي يا در مراکز تخصصي زيبايي شاغل شوند، درآمد حاصل از اين شغل چه حکمي دارد و صرف اين درآمد براي افراد واجب النفقه او چه حکمي دارد؟

اگر کارشان حرام باشد درآمد نيز حرام است و بايد کار ديگري پيدا کنند.

۲,۲۴۷ بازدید