pic
pic
مراسم

۱۳ تصویر

عمامه گذاری طلاب مدرسه رسالت قم

  • در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۵
  • ساعت ۱۵:۵۷

۲,۱۲۳ بازدید