مراسم افتتاحیه سال تحصیلی 97-96 مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)

۲۲ شهریور ۱۳۹۶

۱۵:۱۵

مراسم

۳,۳۴۱