دومین همایش ملی فقه هنر، مرکز همایشهای الغدیر، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم

۲۷ دی ۱۳۹۶

۱۲:۲۷

نشست علمی

۲,۸۹۹