حضور حضرت آيت الله العظمی مکارم شيرازی(دامت برکاته) در مراسم روضه دفتر آيت الله العظمی فاضل لنکرانی(قدس سره)

۱۶ آذر ۱۳۹۷

۱۴:۲۳

مراسم

۲,۲۵۷