سخنراني معظم له در مراسم رونمايي 75عنوان کتاب و تجليل از ممتازين علمي و پژوهشگران مرکز فقهي ائمه اطهار(ع)

۲۵ آذر ۱۳۹۷

۲۰:۱۳

مراسم

۲,۹۴۴