مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره ملی نماز و نیایش به روایت دوربین

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

۱۵:۰۲

سخنرانی

۲,۰۲۴